gevelisolatie

"Heldere en betrouwbare informatie over gevelisolatie en duurzame renovatie"

Brandveiligheid isolatiematerialen

Brandveiligheid isolatiematerialen

Gebouwen kunnen met verschillende isolatiematerialen worden geïsoleerd. Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Zo kunnen minerale wollen, zoals glaswol en steenwol of hout, gebruikt worden als isolatiemateriaal. Ook kunststoffen kunnen goed isoleren. Zo wordt ‘polystyreen’ of hardschuim gebruikt, veelal aangeduid met de afkorting EPS (expanded polystyrene). Al deze materialen doen wat ze moeten doen: isoleren. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Bijvoorbeeld in brandbaarheid.

Brandveiligheid en brandbaarheid 
In geval van brand moeten bewoners een gebouw veilig kunnen verlaten. Het gaat dus om tijdwinst om evacuatie van een gebouw mogelijk te maken. Hoe ‘veilig’ een gebouw is wordt bepaald door veel factoren. Hoe brandbaar is het bouwmateriaal? Zijn er voldoende vluchtwegen? Kan de brandweer overal gemakkelijk bij? Hoe hoog is het gebouw? De antwoorden op deze vragen wordt de brandveiligheid van een gebouw genoemd.

Brandbaarheid van materiaal bepaalt voor een deel de veiligheid van het gebouw. Hoewel bijna alles brandt als de temperatuur maar hoog genoeg wordt, is er wel iets te zeggen over hoe snel bepaald materiaal in brand kan raken. Dat wordt in Europa en Nederland aangeduid in brandklassen van A (bijna onbrandbaar) tot F (zeer brandbaar). In het Bouwbesluit is steeds vastgelegd welke klasse bij welk (deel van het) gebouw ten minste moet worden gehaald.

Aan welke eisen moeten isolatiesystemen precies voldoen? 
De gevel en buitenmuur van een woning moeten ten minste voldoen aan brandklasse D. Indien de gevel of buitenmuur hoger is dan 13 meter: - moet de gevel of buitenmuur tot een hoogte van 2,5 meter voldoen aan brandklasse B, en - moet de gevel of buitenmuur hoger dan 13 meter voldoen aan brandklasse B. Voor gebouwen die hoger zijn dan 70 meter kunnen strengere eisen gelden die in overleg met de lokale brandweer worden vastgesteld. Deuren, ramen en kozijnen moeten voldoen aan brandklasse D.

Hoe (brand)veilig zijn isolatiesystemen? 
Veiligheid hangt van veel factoren af. De brandbaarheid van materiaal (waaronder de gevelisolatie) is maar één van de factoren. Andere factoren zijn de bereikbaarheid voor de brandweer, de vluchtwegen, het aantal trappen, sprinklers enzovoort. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Het ene systeem is bijna onbrandbaar (brandklasse A). Dit systeem is goed te gebruiken in hoge flatgebouwen waar de brandweer minder makkelijk bij kan). Andere systemen hebben brandklasse B, maar kennen weer voordelen die het systeem met klasse A niet kent (betere isolatiewaarden, duurzamer of voordeliger). Uiteindelijk kan bijna alles branden. Als de temperatuur maar hoog genoeg is. Bij sommige materialen (bijvoorbeeld EPS) ligt de ontbrandingstemperatuur lager dan bij andere materialen (zoals minerale wol).

EPS 
In ‘naakte’ vorm is EPS normaal ontvlambaar. Maar het testen van een kaal materiaal zegt niet zo veel over de veiligheid van een product. Een voorbeeld: benzine is heel brandbaar. Toch is een gemiddelde auto met benzine heel brandveilig. Zo is het met gevelisolatie ook. Alleen als EPS door afnemers is verwerkt in een totaalsysteem, wordt de vereiste brandklasse bereikt. Opdrachtgevers hebben elk hun eigen afwegingen om te kiezen voor het ene of het andere systeem. Steeds worden voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Minerale wol is minder brandbaar maar het is wel moelijker te verwerken, het is duurder en bij de verwerking komen stofdeeltjes vrij. Het is aan de opdrachtgever om, afhankelijk ook van het te bouwen of te renoveren gebouw, een goede keuze te maken.

EPS – mits goed verwerkt in een systeem – draagt bij aan een goede isolatie en een lagere energierekening en het voldoet aan de eisen van de overheid inzake brandveiligheid. Het is bovendien zeer goed te gebruiken bij de renovatie van gebouwen. Het is relatief eenvoudig is aan te brengen en het is voor de huizenbezitter die zowel milieu als eigen portemonnee in het oog houdt een aantrekkelijke optie.

Is een brand zoals de Grenfelltoren in London ook in Nederland mogelijk? 
In Londen ging het om aluminium systemen met binnenin een strook brandbare kunststof. Dit type gevelbekleding is in Nederland niet toegestaan bij hoogbouw.

Bron: Sto.