gevelisolatie

"Heldere en betrouwbare informatie over gevelisolatie en duurzame renovatie"

De ramp in London

De brand in Grenfell Tower in Londen is een afschuwelijke gebeurtenis die diepe indruk heeft gemaakt. Een ramp zoals deze zou nooit mogen hebben plaatsvinden.

Indien uw woning is voorzien van een gevelisolatiesysteem vraagt u zich mogelijk af hoe het met de brandveiligheid van uw gebouw gesteld is. Misschien maakt u zich zorgen of er sprake is van een soortgelijke situatie als in Londen.

Ondanks het feit dat de exacte oorzaak van de Grenfell Tower brand op dit moment nog wordt onderzocht en het dus voorbarig is om conclusies te trekken kunnen we een paar dingen wel vaststellen. 

Het gevelisolatiesysteem dat in Grenfell Tower is gebruikt verschilt volledig van de systemen die in Nederland veelvuldig als buitengevelisolatie worden toegepast. 

Bij de Grenfell Tower is sprake van een geventileerd systeem. De bekleding van de gevel wordt gevormd door een aluminium cassette met een kunststof kern met daarachter een spouw waarin zich onbeschermd isolatiemateriaal bevindt. Door de schoorsteenwerking van de spouw en het ontvlammen van de gevelbekleding en de isolatie heeft het vuur zich snel langs de gevel kunnen voortplanten. 

De situatie in Nederland 
De bij ons veel voorkomende buitengevelisolatiesystemen die mogelijk ook op uw woning of gebouw zitten, zijn gepleisterde systemen die direct op de ondergrond worden bevestigd. 

Het zijn compact verlijmde systemen waarbij de isolatieplaat beschermd wordt door een mortel-weefsellaag en een pleister- of steenstrip afwerking. De brandklasse van deze systemen voldoet volledig aan het bouwbesluit. Voor nadere informatie daarover kunt u zich wenden tot de leverancier van het betreffende systeem die een officieel document kan overleggen waarin de brandklasse expliciet wordt genoemd. 

Daarnaast heeft u in de media kunnen lezen dat er nog veel meer factoren hebben bijgedragen aan de tragedie in Londen. Meer informatie daarover vindt u op Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Grenfell_Tower_fire 

Brandveiligheid 
In Nederland is brandveiligheid een belangrijk onderdeel van de bouwvergunning die door de gemeentes wordt afgegeven. De brandweer in Nederland heeft een belangrijke taak om het bevoegd gezag hierover te adviseren en ziet toe of aan de wettelijke eisen wordt voldaan. 

Mocht u ondanks dit schrijven ongerust zijn over de brandveiligheid van het gevelisolatiesysteem van uw gebouw dan zullen wij uw reactie erg op prijs stellen. Wend u zich dan tot de leverancier van het systeem dat bij uw woning of gebouw is aangebracht. Zijn contactgegevens kunt u vinden onder http://www.bpgb.nl/paginas/305/Leden.html

In samenspraak met de brandweer in uw gemeente zal hij uw vragen dan beantwoorden. 

Branchevereniging Producenten Gepleisterd Bouwen 
Platform Gevelisolatie