gevelisolatie

"Heldere en betrouwbare informatie over gevelisolatie en duurzame renovatie"

Energiebesparing door gevelisolatie

Nederland gaat de CO2-doelstelling niet halen. Toch is de oplossing niet ingewikkeld. Wist u dat de vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen in Nederland 40% van de energie van alle huishoudens gebruiken, terwijl zij maar 26% van de huizenvoorraad vormen?

Energiebesparing door gevelisolatie

Het energieverbruik van vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen in Nederland is relatief zo hoog, omdat ruim één derde van de verloren warmte plaats vindt via het geveloppervlak. Het isoleren van de gevel van deze woningen biedt daarom het grootste besparingspotentieel en is daarmee de stap om de CO2-doelstelling als nog te halen. Er zijn drie methodes om de gevel te isoleren: binnen-, spouwmuur- en buitengevelisolatie. Voor de vereiste energiebesparing van 80 procent dient de gevel een isolatiewaarde van zo’n Rc 7 te hebben. De energetische prestaties voor een gangbare spouw zijn beperkt tot een maximale Rc van 1,8. Spouwmuurisolatie is dus wel een stap in de goede richting, maar goed beschouwd is het dubbel werk. Op termijn moet men de buitengevel toch nog een keer aanpakken. Om met binnenisolatie de beoogde Rc te halen, verliest men al gauw 20 centimeter binnenruimte en dat bij elke muur. Dat is dus ook vaak geen optie. Bij buitengevelisolatie heeft men geen verlies van binnenruimte, maar men kan er wel een Rc van 7 mee halen. Sterker nog, het is een noodzakelijke maatregel als men die normen wilt halen. Bovendien is buitengevelisolatie ten opzicht van binnen- en spouwmuurisolatie het meest effectief in het elimineren van koudebruggen en/of kieren. Daarnaast geeft buitengevelisolatie de gevel een nieuw en fraai uiterlijk en hoeven de bewoners tijdens de werkzaamheden hun huis niet uit.

Wat kunnen beleidsmakers doen?

Om de CO2-doelstelling toch te halen is het belangrijk dat ook vrijstaande en 2-onder-1 kap woningen hun belangrijkste energievraag, die van warmte, weten te beperken. Juist omdat deze huizen vaak in particulier bezit zijn is extra stimulering belangrijk. Buitengevelisolatie is namelijk de oplossing bij nul-op-de-meter woningen. Wat kunnen beleidsmakers doen?

  1. Uitdragen dat buitengevelisolatie nul-op-meter woningen realiseert.
  2. Neem in bestaande stimuleringsprogramma's voor zonnepanelen en/of dak- en vloerisolatie ook buitengevelisolatie op.
  3. Stimuleer energieneutraal verbouwen door garant te staan voor de extra kosten van de verbouwing die de woning energieneutraal maakt.

Wat doet Platform Gevelisolatie?

Platform Gevelisolatie wil de Nederlandse overheid helpen bij het van de CO2-doelstelling. Platform Gevelisolatie heeft namelijk als doel de politiek en ambtenaren (van rijk tot gemeente), maar ook particuliere initiatieven te doordringen van de bijdrage die buitengevelisolatie en duurzaam bouwen daarbij kan bieden. Vooral op het gebied van het halen van een hoge mate van isolatie van bestaande en nog te bouwen panden.Via www.platformgevelisolatie.nl biedt Platform Gevelisolatie heldere en betrouwbare informatie over duurzaam renoveren en buitengevelisolatie.

Voor meer heldere en betrouwbare informatie over duurzaam renoveren en buitengevelisolatie willen u graag verwijzen naar het document ‘Dossier buitengevelisolatie’. Download het document hier. Naast het document heeft het Platform Gevelisolatie ook een kort filmpje gemaakt. Als u hier klikt kunt u het filmpje zien.

Als we de CO2-doelstelling willen halen, zullen we veel ingrijpender met energiebesparende isolatie aan de slag moeten. Buitengevelisolatie is daar hét bewezen middel voor.