gevelisolatie

"Heldere en betrouwbare informatie over gevelisolatie en duurzame renovatie"

Vochtproblematiek kan resulteren in schimmelvorming

Om condensproblemen te voorkomen, isoleert men idealiter van buiten naar binnen. Buitengevelisolatie is de beste oplossing, dan spouwisolatie en tenslotte binnenisolatie.

In de figuren hieronder duidt de rode lijn de maximale dampspanning aan en de blauwe lijn de heersende dampdruk. Wanneer de blauwe lijn de rode lijn kruist en de heersend dampdruk hoger is dan de maximale dampspanning treedt inwendige condensatie op.

Buitengevelisolatie is qua vocht problematiek daarom de beste optie bij isoleren i.t.t. spouwisolatie en binnenisolatie.