Organisatie

Het platform wordt gedragen door meerdere partners uit de branche: Branchevereniging Producten Gepleisterd Bouwen, Technisch Bureau Afbouw, NOA en Stichting Garantiefonds Gevelisolatie.

Stichting Garantiefonds Gevelisolatie

Het Garantiefonds biedt financiële en bouwtechnische zekerheid voor het product gevelisolatie door de uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan een garantieverzekering.

Mocht er binnen de garantietermijn schade optreden aan gevelisolatie projecten die onder haar garantieregeling vallen, dan zorgt het Garantiefonds voor herstel van de schade of voor vervanging. Hiermee wil het onafhankelijke fonds ook opdrachtgevers overtuigen van de kwaliteit en de vele interessante toepassingen van gevelsystemen.

Technisch Bureau Afbouw 

Technisch Bureau Afbouw zet zich in voor een sterke sector met ruimte voor kwaliteit en innovatie. Daar wordt iedereen namelijk beter van: de ondernemers én de consument. Wij geven deskundig advies waar u echt wat aan heeft. Van kwaliteitscontrole tot bouwbegeleiding.

Bond voor Pleisterbouw

Pleisterfabrikanten en leveranciers van buitengevelisolatiesystemen hebben zich verenigd in de branchevereniging 'Bond voor Pleisterbouw'. Doel van de vereniging is het vergroten van de kennis over de mogelijkheden van de toepassing van pleisterwerk in de bouw.
De BVP stelt zich tot doel het gepleisterd bouwen in Nederland te bevorderen. Zij wil dit bereiken door:

  • de kennis over sierpleisters te vergroten
  • de mogelijkheden van de toepassing van sierpleisters uit te dragen
  • de kwaliteit van het verwerken van sierpleisters te verhogen door het geven van opleidingen

NOA

Met ruim 1.600 leden is NOA, dé ondernemersvereniging voor afbouwbedrijven in Nederland. NOA heeft niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ook een krachtige stem en de juiste middelen om de collectieve en individuele belangen van NOA-leden te behartigen. Met een dergelijke achterban staat de ondernemersvereniging sterk in haar contacten met overheid, aannemers, opdrachtgevers, vakbonden, uitvoeringsinstanties en ondernemers.