Rapport voor bouwprofessionals

Informatie voor aannemers en bouwprofessionals

Doel van dit achtergrondrapport is het bundelen van kennis, informatie en ervaringen over de bouwfysische en bouwtechnische principes van buitengevelisolatiesystemen, zodat deze op een praktische manier ter beschikking komen van de Nederlandse markt.

Het dient als een naslagwerk, zodat op projectniveau goed gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt.

Per onderwerp zullen de conclusies uit de verschillende onderliggende rapporten worden samengevat, zal er naar bronnen worden verwezen en hun onderlinge samenhang worden aangegeven.

Bekijk het rapport hier