Dossier Buitengevelisolatie

Ingrijpende renovatie

Omdat de huidige woningvoorraad tevens die van de 22e eeuw is, moet de focus liggen op het sterk verlengen van de levensduur van de woningvoorraad: mede omdat sloop/nieuwbouw teveel tijd kost en met conventioneel onderhoud de voorraad niet verbetert. De belangrijkste uitdaging ligt daarom in het grondig verbeteren van de bestaande woningen. De oplossing? Ingrijpende renovatie. Alleen bij ingrijpende renovatie naar (bijna) energieneutraal is er echt sprake van meervoudige waardecreatie. Dat resulteert in grote levensduurverlenging, substantiële stijging van de woningwaarde, verhoogd wooncomfort en een energiebesparing in de orde van 80%.

Wij helpen u graag verder met de uitgebreide informatie in dit document. 

Download het dossier hier