Garantie

Goed verzekerd met garantie op gevelisolatie! Het Garantiefonds biedt financiële en bouwtechnische zekerheid voor het product gevelisolatie door de uitgebreide kwaliteitszorg te koppelen aan een garantieverzekering.

Mocht er binnen de garantietermijn schade optreden aan gevelisolatie projecten die onder haar garantieregeling vallen, dan zorgt het Garantiefonds voor herstel van de schade of voor vervanging. Hiermee wil het onafhankelijke fonds ook opdrachtgevers overtuigen van de kwaliteit en de vele interessante toepassingen van gevelsystemen.

Bezoek deze site regelmatig om nieuwe projecten van deelnemers te bekijken en op de hoogte te blijven van het laatste nieuws binnen de branche.

Achtergrond Garantiefonds

In 1992 werd de Stichting Garantiefonds Gevelisolatie opgericht (SGG) om opdrachtgevers te overtuigen van de kwaliteit van het product gevelisolatie en ze bouwtechnische zekerheid te bieden.

Het fonds geeft garantie op alle systemen met een KOMO-Attest die worden uitgevoerd door stucadoors met een KOMO-Procescertificaat.

In 2004 zijn de belangrijkste systeemleveranciers toegetreden tot het Garantiefonds Gevelisolatie, waardoor op bijna alle werken de garantieregeling van het Garantiefonds Gevelisolatie wordt aangeboden.

In 2009 is de naam van het Garantiefonds met oog op de toekomst vernieuwd naar Stichting Garantiefonds Gevelsystemen.

Doel

Het Garantiefonds koppelt de uitgebreide kwaliteitszorg aan de garantie.

Mocht echter binnen de garantietermijn toch schade optreden, dan zorgt het Garantiefonds voor herstel van de schade of voor vervanging. De volledige aanneemsom ligt ten grondslag aan de dekking.