Duurzaam wonen

Lage energiewoning, passiefhuis, er zijn verschillende termen voor gebouwen met een laag energieverbruik. Deze duurzame gebouwen zijn gebaseerd op een zogenaamde energie-norm. Deze norm bepaalt welk energieverbruik er per jaar (en per vierkante meter) nodig is om een comfortabele leefomgeving te realiseren.

Laag energiewoning

Voorheen werden gebouwen en huizen met een jaarlijkse vraag naar primaire energie 40-79 kWh / m² aangemerkt als ‘lage energiewoning’. Met de invoering van de EnEV in 2002 was deze norm de nieuwe standaard. Alle woningen die zijn gebouwd na 2002 zijn dus in principe lage energie woningen .

Passiefhuis

Een passiefhuis is zo goed geïsoleerd dat het vrijwel geen verwarming nodig heeft. Het heeft een jaarlijks primair energieverbruik van 15 kWh / m². Energie wordt uitsluitend gehaald uit passieve bronnen, zoals warmteterugwinning uit de ventilatielucht (bijv. badkamer, keuken), uit de directe zoninstraling of uit de warmtestraling van de bewoners zelf.

Nul-energie woning

Een nul-energie woning is een woning die evenveel energie opwekt als hij verbruikt. De jaarbalans van de woning is dus nul. De benodigde energie in de woning wordt bijvoorbeeld verkregen uit zonnecellen.

Plusenergiewoning

Een Plusenergiewoning levert – jaarlijks gezien – energie op. Meestal zijn deze woningen gericht op het zuiden. Ze zijn bijvoorbeeld voorzien van technieken zoals zonnecellen en warmteterugwinning.