Beleid en regels

Buitengevelisolatie is een praktische oplossing die de constructie voorziet van een optimale isolerende laag. Uw woning of pand voldoet bovendien aan (toekomstige) milieureguleringen in de vorm van hoge isolatiewaarden en past in concepten als energieneutraal (passief) bouwen.

Voorwaarden gevelisolatie buitenzijde

Het isoleren van de buitenmuren vanaf de buitenzijde verandert het uiterlijk. Zo'n verandering is niet altijd toegestaan. Dat is het geval bij twee-onder-een-kapwoningen, monumentale panden en beschermde stadsgezichten. Maar ook bij vrijstaande woningen, flats en rijtjeshuizen. 
Als uw woning niet van uiterlijk mag veranderen, controleer dan of dit verbod geldt voor alle buitenmuren, of alleen voor de voorgevel. In dit laatste geval zou u isolatie vanaf de buitenzijde (voor de achter- of zijgevel) kunnen combineren met een andere vorm van isolatie voor de voorgevel (zoals spouwmuurisolatie of een voorzetwand).

Welstand

Elk nieuwbouwproject moet beoordeeld worden door een gemeentelijke Welstandcommissie. Dit geldt vaak ook voor verbouwingen. Als er wijzigingen aan een gevel worden uitgevoerd, waardoor het uiterlijk wordt gewijzigd, buigt de Welstandcommissie zich over het plan. De criteria kunnen per gemeente verschillen. De commissie, bestaande uit medewerkers van de gemeente en vaak aangevuld met architecten, beoordeelt het (ver)bouwplan op het uiterlijk en kijkt of het past in de omgeving. Vervolgens wordt het plan goed- of afgekeurd.

Heeft u problemen met een aanvraag? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag waar mogelijk.

Verplichte vergunning en Bouwbesluit

Doordat het uiterlijk van de woning verandert met buitengevelisolatie, heeft u (meestal) een vergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen bij uw gemeente. Bij een Rijksmonument mag ook de binnenzijde van de woning niet worden aangepast zonder vergunning.
Voor elke verbouwing gelden de wettelijke regels uit het Bouwbesluit. Daarin staat bijvoorbeeld dat de Rc-waarde van buitenmuren minimaal 4,5 moet zijn voor nieuwbouw. Na isolatie of renovatie van een bestaande woning moet deze waarde minimaal 1,3 of hoger zijn.

Erfgrens en rooilijnen

Bij buitengevelisolatie bij bestaande gebouwen moet worden nagegaan of het gebouw op de erfgrens of rooilijn is gebouwd. Regelmatig zijn één of meerdere gevels gebouwd op de erfgrens. In dat geval betekent ‘het aanbrengen van buitengevelisolatie’ bouwen op de grond van een ander. Deze grond zal daarom in eigendom verkregen moeten worden. Als de gevel niet op de erfgrens ligt, maar wel op de rooilijn, ontstaan soortgelijke problemen. Rooilijnen maken onderdeel uit van een bestemmingsplan en geven de grens aan tot waar gebouwd mag worden. Als een gevel op de rooilijn is gebouwd, kan het aanbrengen van buitengevelisolatie in strijd zijn met het bestemmingsplan. Hierover zal dan vooraf met de gemeente (en soms met de provincie) contact moeten worden opgenomen.