Drie methodes van isolatie

Gevels van bestaande woningen kunnen op drie manieren geïsoleerd, waarvan spouwmuurisolatie de meest voorkomende is.

Binnenisolatie

Binnenisolatie is het isoleren van de binnenzijde van de gevel door het plaatsen van een voorzetwand. Tussen de oude en de nieuwe wand komt isolatiemateriaal.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is het inspuiten van isolatiemateriaal in de spouw (de smalle luchtruimte tussen binnenmuur en gevel).

Buitengevelisolatie

Buitengevelisolatie is het aanbrengen van een laag isolatiemateriaal aan de buitenzijde van de gevel, die vervolgens wordt voorzien van pleisterwerk of een ander type gevelbekleding, zoals bijvoorbeeld steenstrips.

Voor- en nadelen van de verschillende methodes:

  • Spouwmuurisolatie is relatief snel en kosteneffectief. Op de lange termijn heeft deze methode van isolatie echter beperkt effect. Na een paar jaar zal er opnieuw moeten worden geïsoleerd. 
  • Binnenisolatie kán een goed alternatief voor buitenisolatie zijn, bijvoorbeeld wanneer er aan de buitengevel niets mag veranderen in verband met beschermd stadsgezicht. Binnenisolatie is een snelle en simpele manier van isoleren, maar de isolatiewaarde is in meeste gevallen beperkt. Om een hogere isolatiewaarde te verkrijgen is er een dikke wand nodig, wat ten koste gaat van de binnenruimte. Ook dampdoorlatendheid kan een probleem vormen. De muur kan geen warmte meer opslaan. Vooral bij oude woningen, zullen koudebruggen blijven bestaan. Het risico bestaat dat vochtige binnenlucht juist op die plaatsen condenseert, wat vocht en schimmel kan veroorzaken. Een ander nadeel is dat de binnenruimte verkleind wordt. 
  • Buitengevelisolatie heeft een groot effect, ook op de lange termijn. Ingrijpende isolatiemaatregelen brengen hogere kosten met zich mee maar zijn voordelig als ze worden gecombineerd met renovatie. Dit ligt aan het feit dat er niet meer hoeft worden na-geïsoleerd na verloop van tijd.

Buitengevelisolatie versus spouwisolatie

De spouwmuur is een praktische plaats om isolatie aan te brengen. Er is binnenshuis geen effect (geen ruimteverlies) en vochtproblemen doen zich alleen voor in extreme omstandigheden. Spouwisolatie is dus al een stap in de goede richting. Maar wanneer het op isolatiewaardes aankomt, zal deze methode nooit het succes van een buitengevelisolatie systeem kunnen evenaren. Bij spouwisolatie blijft de isolatiedikte beperkt tot de beschikbare spouwdikte (doorgaans 7 cm; een smallere spouw is bij jaren ‘20-’30 woningen echter geen uitzondering), waarmee slechts RC 1,8 haalbaar is. Ook worden koudebruggen en kierdichtheidsproblemen niet opgelost
. Op den duur zullen alle woningen een RC-waarde van 7 of hoger moeten hebben. Dat kan niet worden bereikt met spouwisolatie. Er zal in dat geval altijd moeten worden na-geïsoleerd.