Controle en kwaliteit

De branche is zo georganiseerd dat zij zelfregulerend is. Controle door onafhankelijke inspecteurs zorgen voor kwaliteit op het geleverde werk.

Controle en inspectie

Uiteraard is het bedrijf dat het werk uitvoert verantwoordelijk voor de kwaliteit die het levert en dient dan ook te controleren dat de eigen werknemers goed en mooi werk afleveren. Daarnaast mogen we ook de taak en verantwoordelijkheid van een opzichter en de bouwkundig aannemer niet ongenoemd laten. Bij gepleisterde gevelisolatie worden daarnaast controles door derden uitgevoerd in het kader van garantieregelingen of het KOMO-Procescertificaat gepleisterde gevelisolatie. Hierna worden de diverse mogelijkheden van controles door derden toegelicht:

Steekproefsgewijze controles

Stukadoorsbedrijven die een KOMO-Procescertificaat voor het aanbrengen van gepleisterde gevelisolatie of buitenstucwerk hebben, worden bij regelmaat op het werk door de certificerende instelling op die werkzaamheden gecontroleerd. Bedrijven die vallen onder Stuckeur worden onaangekondigd en steekproefsgewijs op het werk gecontroleerd.

Voorinspectie

Als onderdeel van de garantieregeling van het Garantiefonds Gevelsystemen wordt vaak voorafgaand aan de werkzaamheden een voorinspectie op het werk uitgevoerd. Het gaat om een controle van de ondergrond en de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij worden in een aansluitend gesprek alle gevelisolatiezaken doorgenomen. Handig, omdat dan iedereen op de hoogte is van specifieke zaken die bij gepleisterde gevelisolatie van toepassing zijn.

Projectmatige controle

Het is mogelijk een groot deel van de controle op de uitvoering van gepleisterde gevelisolatiewerken uit te besteden door opdracht te geven voor een zogenaamde projectmatige controle. Er kan dan bij aanvang, tijdens en na de werkzaamheden een controle plaatsvinden. Er zijn verschillende bedrijven/instellingen die dit kunnen uitvoeren.