Eisen en programma’s energiebesparing moeten ambitieuzer om doelstellingen te behalen

Stroomversnelling Koop mist groot deel markt

Den Haag, 30 september 2014 – De gisteren ondertekende deal Stroomversnelling Koop focust zich op de 2 miljoen rijtjeswoningen in Nederland. “Een gemiste kans”, aldus Anton van Kruistum, voorzitter van het Platform Gevelisolatie. “Had nou gelijk stimuli gepresenteerd voor vrijstaande huizen en 2-onder-1 kap’ers. Deze groepen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 40 procent van het energieverbruik binnen woningen. De rijtjeswoningen voor 41 procent.”

Het Stroomversnelling Koop-programma is een positieve ontwikkeling volgens het Platform Gevelisolatie. “Willen we echter voldoen aan de CO2-reductie eisen die de 2050 Roadmap van de Europese Commissie aan ons land gaat stellen, dan moeten we veel meer doen. We kunnen het ons niet permitteren om geen stimulerend beleid voor vrijstaande huizen en 2-onder-1 kap woningen te introduceren. In de periode 2020-2050 moet acht keer meer energie bespaard worden dan de tien jaar daarvoor.”

Rc-waarde gevel nieuwbouw te laag

Van Kruistum: “In dat kader is het ook onbegrijpelijk dat de verplichte Rc-waarde van de gevel bij nieuwbouw per 1 januari niet naar 5 gaat. Vanzelfsprekend is 4,5 een stap in de goede richting, maar ook hier is meer ambitie geboden om de doelstellingen te behalen. Bovendien betekenen striktere eisen ook een mooie stimulans voor innovatie in de sector.”

Energetische analyse bestaande bouw

In Nederland staan meer dan 7 miljoen woningen. 56 procent daarvan is koopwoning, 31 procent sociale huur en de rest is particuliere huur. Rijtjeswoningen vormen bijna de helft (42%) van de voorraad, gevolgd door ‘gestapelde bouw’ (32%), vrijstaand (14%) en 2-onder-1 kap (12%). De laatste twee categorieën zijn bij elkaar genomen wel verantwoordelijk voor 40 procent van het energieverbruik binnen woningen. Rijtjeswoningen nemen 41 procent voor hun rekening en de flats e.d. 19 procent. De reden hiervoor is dat de (semi)vrijstaande huizen doorgaans groter zijn en rijtjeswoningen en gestapelde bouw ‘elkaar’ isoleren.